Wow! Mangkuk Ayam Legend Di Laman Utama Google Hari Ini

Mangkuk Ayam Legend Di Laman Utama Google Hari Ini
Mangkuk Ayam Legend Di Laman Utama Google Hari Ini
Sumber :
  • Istimewa

Dalam Wikipedia juga disebutkan, mangkuk ayam jago ini bermula dari mangkuk putih biasa tanpa gambar apapun. Mangkuk putih itu dikirimkan untuk pewarnaan di Distrik Pang Khey.

Di sana, gambar ayam jago baru dibuat pada mangkuk. Gambar ayam jago yang memiliki leher dan badan merah, ekor dan kaki hitam yang berjalan di atas rumput hijau, punya makna tersendiri.